Delavnica na temo razvoja kulturnega kapitala priseljencev kot sredstva opolnomočenja in družbene integracije

Delavnico organizira Slovenska filantropija v okviru Usposabljanja za kulturni menedžment za priseljence in izvajalce, aktivne na področju kulturnega udejstvovanja priseljencev in spodbujanja medkulturnega dialoga.

 Komu je delavnica namenjena?

Delavnica je namenjena v Sloveniji živečim priseljencem in tistim, ki so profesionalno ali zasebno vključeni v razvoj aktivnosti, ki omogočajo kulturno udejstvovanje priseljencev in predstavitev njihovih kulturnih tradicij v slovenskem okolju.

 Program delavnice

Delavnica bo potekala v dveh delih. V prvem delu bomo obravnavali izkušnje in različna vprašanja, povezana z vključevanjem priseljencev v slovensko družbo. Pozornost bomo namenili pričakovanjem in željam udeležencev/udeleženk, priložnostim in oviram, s katerimi se srečujejo pri vključevanju v slovensko družbo ter se osredotočili na priložnosti, ki jih ponuja kulturno udejstvovanje v kontekstu družbenega vključevanja. Svoje izkušnje bo predstavilo tudi nekaj priseljencev, ki so uspešno razvili svoje pobude, temelječe na uporabi znanj, ki jih posedujejo kot predstavniki »drugih« kultur.

V drugem delu se bomo posvetili priložnostim za realizacijo pobud na področju kulturnega udejstvovanja, vključno z motivacijo za učenje in pridobivanje (formalne) izobrazbe in kompetenc ter iskanju priložnosti za uporabo različnih znanj, ki jih migranti posedujejo in so lahko njihova pomembna prednost v slovenskem okolju.

V ta namen se bodo udeleženci aktivno posvetili:

          razmisleku o družbeni integraciji in ovirah, s katerimi se pri tem srečujejo;

          definiranju svojih pričakovanj, želja in potreb;

          premisleku o znanjih, veščinah in drugih oblikah »kulturnega kapitala«, ki ga posedujejo in ga lahko uporabijo v novem okolju;

       motivaciji za učenje in razvoj lastnih pobud;

          iskanju načinov, kako na učinkovit in atraktiven način predstaviti sebe in svoja znanja;

          načinom, kako najti pravo priložnost zase in za realizacijo svoje pobude.

Datum in čas delavnice

          Prvi del: sreda, 12. 2. 2014, od 16. do 19. ure

          Drugi del: četrtek, 13. 2. 2014, od 16. do 20. ure

Lokacija delavnice

Oba dela bosta potekala v prostorih Slovenske filantropije na Poljanski cesti 12 v Ljubljani. (V kolikor bi prišlo do naknadne spremembe lokacije, bodo udeleženci pravočasno obveščeni o novi lokaciji.)

Izvajalec delavnice

Delavnico bo potekala pod vodstvom Jaberja Elmasryja, ustanovitelja Zavoda Nur in vodje kuhinje v socialnem podjetju Skuhna, svetovna kuhinja po slovensko.

Kako se prijavite na delavnico?

Svoj interes in kratko motivacijsko pismo pošljite na naslov uris.krasnik@filantropija.org ali sporočite na številki 01/4301288 ali 031/340606 do ponedeljka, 10. 2. 2014.

Z dodatnimi vprašanji ali komentarji se lahko prav tako obrnete na Uroša Krasnika prek zgoraj navedenih kontaktov, ali pa nas obiščete v prostorih Slovenske filantropije na Poljanski cesti 12 v Ljubljani.

Delavnica bo potekala v angleškem jeziku in je za udeležence brezplačna.

vabilo

Leave a Reply

*